Klauzula informacyjna:


Dane osobowe przekazane w formularzu będą przetwarzane przez spółkę z Grupy Auto Wimar, właściwą ze względu na złożone oświadczenie i wybraną formę kontaktu, tj. Auto Wimar Sp. z o. o. sp. k., ul. Modlińska 224, 03-119 Warszawa; adres e-mail: cc@auto-wimar.pl, telefon 22 510 66 00 albo Auto Wimar Centrum sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 249, 05-816 Michałowice Opacz-Kolonia; adres e-mail: cc@auto-wimar.pl, telefon 22 510 66 00. Zgody mogą być cofnięte w każdym momencie. W Spółach został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: IOD@auto-wimar.pl lub Auto Wimar Sp. z o. o. sp. k., ul. Modlińska 224, 03-119 Warszawa albo Auto Wimar Centrum sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 249, 05-816 Michałowice Opacz-Kolonia z dopiskiem "dla Inspektora Ochrony Danych".


Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako RODO, w celu przesyłania informacji handlowych o ofertach i usługach, świadczenia marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Spółki Auto Wimar Sp. z o.o. Sp.k., ul. Modlińska 224, 03-119 Warszawa, drogą telefoniczną z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub/ i drogą elektroniczną za pomocą wiadomości e-mail lub/ i w formie Newslettera, na podstawie odrębnie wyrażonej zgody z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. Dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawi e art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przedstawienie informacji marketingowej o podmiocie trzecim - innej spółki z Grupy Kapitałowej Auto Wimar. Podanie danych jest dobrowolne.


W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody – przysługuje Panu/Pani prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku, gdy przetwarzamy dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, ma Pan/ Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania – z przyczyn związanych z Pana/ Pani szczególną sytuacją. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Osoba, której dane dotyczą, ma także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Odbiorcą danych są podmioty współpracujące z Administratorem na zasadzie zleconych usług z którymi zostały podpisane odpowiednie umowy powierzenia. Informujemy ponadto, że Pana/Pani mogą być profilowane. Więcej na temat profilowania znajdziesz w Polityce Prywatności na stronie www.autowimar.pl